[1]
G. González y M. D. L. González, «La Justicia Procedimental Imperfecta de John Rawls, en la Conciencia Jurídica Material de Alf Ross», moebio, n.º 23, ene. 2005.