(1)
González, G.; González, M. D. L. La Justicia Procedimental Imperfecta De John Rawls, En La Conciencia Jurídica Material De Alf Ross. moebio 2005.